DocCare succesvol geaudit op COBIT 4.1

DocCare is de afgelopen maanden door KPMG geaudit op het door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gehanteerde normenkader van Cobit beheersmaatregelen (Control Objectives for Information and related Technology).

Dit normenkader is gebaseerd op het door De Nederlandsche Bank opgestelde Toetsingskader Informatiebeveiliging.  Het betreft 54 Cobit controls met daaraan toegevoegd 5 specifieke beheersmaatregelen door ZN.

Door DNB is gesteld dat deze controls in het kader van beheerste bedrijfsvoering allen een volwassenheidsniveau van minimaal “3” dienen te hebben (de 54 controls dienen aantoonbaar werkend te zijn). Daarnaast stelt DNB dat drie controls in de categorie “Assess and manage (IT) risks” een hoger minimaal volwassenheidsniveau (“4”) moeten hebben door de continu veranderende cybercrimedreigingen.

DocCare heeft de audit glansrijk doorstaan en voldoet, op drie beheersmaatregelen na, aan de vereiste volwassenheidsniveau ’s. Slechts drie beheersmaatregelen scoren een niveau lager dan vereist waarbij door KPMG de opmerking is geplaatst dat het risico op het niet behalen van de beveiligingsdoelstelling, door het lager scoren van de norm, zeer beperkt is. DocCare accepteert dit beperkte risico. In de categorie “Assess and manage (IT) risks” scoort DocCare ruim het vereiste volwassenheidsniveau van 4.

Het rapport van de audit zal gedeeld worden met de klanten van DocCare.

DocCare is uw kennispartner voor de transformatie van informatie naar toepasbare data.

Over DocCare

DocCare heeft als marktleider in digitalisering en dataverwerking de kennis en ervaring ontwikkeld om de administratieve processen van onze opdrachtgevers voor een groot deel uit handen te nemen. Dat maakt ons de specialist op het gebied van informatie en communicatie management voor (zorg)verzekeraars en uitvoeringsinstanties

Wij begeleiden onze klanten in het maken van keuzes.

Keuzes voor “slimme” softwareoplossingen. Daarbij maken we gebruik van de producten die wij zelf hebben ontwikkeld en diensten van partners waar DocCare het volste vertrouwen in heeft.

DocCare - Partners - Locatie - Werk

DocCare biedt u volledige, gedigitaliseerde bedrijfsinformatie die altijd en overal beschikbaar is. Veilig, betrouwbaar en kosten efficiënt.