Home » Klanten » FBTO

De samenwerking met FBTO is al in 2004 gestart. FBTO is onderdeel van het grote verzekeringsconcern Achmea. Voor FBTO verwerkt DocCare alle zorgkostendeclaraties volgens de aangeleverde werkinstructie en referentietabellen van FBTO. Eens per kwartaal vindt er een overleg plaats, waarbij alle operationele processen uitvoerig worden besproken.